Rök & Effekter

Swefog K1 Hazer

Antari Z1200II

Rök och Haze vätska


ADJ Fog Fury 2000

MagicFX Powershot

För rör med konfetti  eller streamers

Magic FX Konfettirör

Rör med konfetti eller stramer

Köpes styckvis

Antari AF-3 Fläkt

ADJ Bubbelmaskin

ADJ Bubbelvätska